Who is the drone training for?

Skoyts’ training courses are directed towards all adults who are curious about this new drone technology taking off, regardless of profession and background. The courses have different levels and are intended for adults of all ages.

Kurs

Nybegynner

Innføring i teori og praksis i UAV-operasjoner

Detaljer

Nybegynner RO1 er et kurs for deltagere som ønsker en innføring i både litt teori og litt praksis i UAV-operasjoner. Teorien tar for seg tre av grunnmodulene som gir en forståelse av en UAVs teknologi og sikkerhet, Praksisdelen bygger videre på teorien og omfatter prøveflyvning etter vurdering av instruktøren.

Kurset er beregnet for nybegynnere som har lite erfaring med droner.

Pris: 5250 NOK

priser inkluderer mva*

Teori RO1

Teori i UAV-operasjoner

Detaljer

Teori RO1 er for deltagere som ønsker grunnleggende teori i UAV-operasjoner. Kurset tar for seg fem grunnmoduler som gir en forståelse av en UAVs oppbygning, sikkerhet, prinsipper ved utførelse av UAV-operasjoner og innføring i gjeldende regelverk.

Kurset er beregnet for alle som ønsker å fly sikkert i VLOS: Nye droneentusiaster og virksomheter som vurderer å ta i bruk UAV-teknologi i organisasjonen.

Pris: 9500 NOK

priser inkluderer mva*

Komplett RO1

Teori og praksis i UAV-operasjoner

Detaljer

Komplett RO1 er for deltagere som ønsker et omfattende kurs i både teori og praksis i UAV-operasjoner. Teorien tar for seg fem grunnmoduler som gir en forståelse av en UAVs oppbygning, sikkerhet, prinsipper ved utførelse av UAV-operasjoner og innføring i gjeldende regelverk. Praksisdelen bygger videre på teorien og omfatter øvelser på simulator og i lufta.

Kurset er beregnet for alle som ønsker å fly sikkert i VLOS: Nye droneentusiaster og firmaer som vurderer å ta i bruk UAV-teknologi i organisasjonen.

§ 28 i Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord: Pilot må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

Pris: 15000 NOK

priser inkluderer mva*

Intensiv RO1

Teori i UAV-operasjoner

Detaljer

Intensiv RO1 er for deltagere som ønsker grunnleggende teori i UAV-operasjoner. Kurset tar for seg fem grunnmoduler som gir en forståelse av en UAVs oppbygning, sikkerhet, prinsipper ved utførelse av UAV-operasjoner og innføring i gjeldende regelverk.

Kurset er beregnet for alle som ønsker å fly sikkert i VLOS: Nye droneentusiaster og virksomheter som vurderer å ta i bruk UAV-teknologi i organisasjonen.

Pris: 5250 NOK

priser inkluderer mva*

Teori RO2

Avansert teori i UAV-operasjoner

Detaljer

Teori RO2 er et avansert teorikurs som bygger videre på RO1. Kurset er beregnet for operatører som ønsker å ta oppdrag i VLOS med fartøy over 2,5kg og E-VLOS. Kurset er ment som forberedelse til Luftfartstilsynets e-eksamen.

Virksomheter som ønsker å ta i bruk UAV-teknologi er velkomne.

Pris: 9500 NOK

prised inkluderer mva*

Komplett RO2

Avansert teori og praksis i UAV-operasjoner

Detaljer

Komplett RO2 er et avansert kurs i både teori og praksis som bygger videre på RO1. Praksisdelen omfatter mer avanserte øvelser i lufta utført på fartøy med vektklasse over 2,5kg. Kurset er beregnet for operatører som ønsker å ta oppdrag i VLOS og EVLOS. Organisasjoner som ønsker å ta i bruk UAV-teknologi er velkomne. Etter endt kurs vil kandidatene være mer enn godt nok forberedt til Luftfartstilsynets e-eksamen og kunne være i stand til å vise til nødvendige praktiske ferdigheter.

§ 36 i Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord: Pilot og fartøyssjef må kunne demonstrere tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i tråd med regelverket.

Pris: 17000 NOK

priser inkluderer mva*